Registrera vitvaruservice
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Reklamation från privatpersoner

Det är gällande konsumentköplag som ligger till grund om inte säljaren givit utvidgad garanti (utöver konsumentköplagens regler). Reklamation omfattar fabrikationsfel och materialfel under förutsättning att produkten är placerat, installerat och används enligt produktens bruksanvisning. Inköpsdatum och att produkten är köpt i Sverige/Danmark måste kunna dokumenteras genom uppvisande av kvitto. Saknad dokumentation eller att produktfel som inte beror på material eller fabrikationsfel anses som ett betalbart serviceuppdrag som kund får betala. Detsamma gäller om produktfelet kommer av utanförliggande orsak (exempelvis skador orsakat av stora spänningsvariationer från el-leverantör).


Reklamation från näringsverksamhet
Här tillämpas gällande köplag och eventuella givna produktgarantier (om detta finns i tillägg).